Fundusze UE

Grantobiorca: Zakład Produkcji Skórzanej Stefan Nowiński 
Wartość grantu: 52.626,60zł

Wsparcie udzielone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego lata 2014-2020, Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP